top of page

Patakaran sa Privacy

play games on JILI178 app download
play games on JILI178 app download

Pinapahalagahan ng PG178 ang privacy ng aming mga miyembro at ang aming unang priyoridad ay ang pag-secure ng iyong data. Ang PG178 ay hindi kailanman magbubunyag ng personal na impormasyon ng aming miyembro sa mga third-party maliban kung kami ay hiniling ng desisyon ng International Courts. Inilalaan namin ang karapatang magbigay ng kinakailangang impormasyon ng mga miyembro para sa mga pangunahing tagapagbigay ng serbisyo sa pagbabayad, mga institusyong pampinansyal, mga kompanya ng seguro sa pamamagitan ng aming website upang makumpleto ang mga kahilingan sa pagbabayad. Ang lahat ng impormasyong ibinigay ng mga miyembro ay ipapadala sa pamamagitan ng gateway ng kaligtasan ( Data Encryption Standard SSL 128 bit) at naka-cache sa kumpidensyal na kapaligiran laban sa panlabas na panghihimasok. Ang lahat ng panloob at panlabas na data ay mahigpit na paghihigpitan at mahigpit na susubaybayan. Palaging inaabisuhan ng PG178 at ng aming mga kasosyo ang mga miyembro ng aming mga promosyon na maaaring alalahanin nila sa pamamagitan ng email. Bilang karagdagan, ang aming layunin ng patakaran sa privacy ay hindi upang ibunyag ang anumang impormasyon ng mga miyembro sa mga third-party. Walang sinuman ang pinapayagang ipamahagi, baguhin, kopyahin, muling ibigay, gamitin ang nilalamang PG178 o kopyahin ang aming server nang walang malinaw na nakasulat na pahintulot ng PG178.

bottom of page